Wereldwijde inventarisaties van sieraden- en accessoires winkels

Een van’s werelds toonaangevende speciaalzaken van modieuze sieraden en accessoires, voornamelijk gericht op jonge vrouwen, tieners en kinderen had de steun van RGIS nodig. De retailer is actief in 43 landen via door het bedrijf geëxploiteerde, concessie- en franchisevestigingen.

BEHOEFTE
De speciaalzaak in modieuze sieraden en accessoires had een partner voor inventarisaties nodig die hetzelfde proces en dezelfde procedures kon aanbieden aan meer dan 2500 winkels wereldwijd. De winkelier had RGIS nodig om het volgende te verstrekken:

 • Om wereldwijde ondersteuning te bieden
 • Nauwkeurige en sluitende rapportages voor alle winkels en alle landen
 • Minimaal 97% nauwkeurigheid
 • De winkels moesten de mogelijkheid hebben om steekproefsgewijs de nauwkeurigheid te controleren
 • Om de top 25 winst en verliezen te identificeren

OPLOSSING
De retailer in sieraden en accessoires werkte samen met RGIS om de wereldwijde voorraadtelling te voltooien met de volgende resultaten:

 • Er werden teams van ervaren RGIS-auditors gebruikt
 • Verschillende vereisten van elk land werden aangeleverd om consistentie te garanderen in rapportage
 • De winkels hebben minimaal 10% willekeurige gebiedscontroles uitgevoerd
 • De RGIS-supervisors hebben steekproefsgewijs controles uitgevoerd op drie locaties van elke auditor
 • De top 25 van winsten en verliezen voor elke afdeling geïdentificeerd

RESULTATEN
Door het uitbesteden van de voorraadtellingen aan RGIS werden de volgende resultaten behaald:

 • De klant kreeg inzicht in regionale trends
 • Vertrouwen dat alle processen en procedures consistent waren in het hele domein, wereldwijd
 • 98% nauwkeurigheid werd bereikt in alle winkels
 • Nauwkeurige inzichten in alle afdelingen op alle locaties