Goederen in Ziekenhuizen Volgen en Beheren

hospital room with beds in blue tones. 3d illustration

Het beheren van de verschillende soorten kostbare ziekenhuisapparatuur is zowel uitdagend als tijdrovend. Een niet onaanzienlijk deel van goederen raakt kwijt, wordt gestolen, duikt op bij andere afdelingen of wordt uitgeleend aan andere ziekenhuizen. Met alle negatieve gevolgen van dien voor de productiviteit. Meer dan dertig procent van de verpleegkundigen is minimaal één uur per dag bezig met het zoeken naar ziekenhuisapparatuur. Een gemiddeld ziekenhuis bezit al 20.000 stuks goederen. Zo wordt in het VK in totaal wordt jaarlijks voor zo'n £ 13 mln aan goederen kwijtgeraakt, vermist of gestolen.

Door middel van tagging van alle goederen wordt het makkelijker om uitrusting terug te vinden en hoeft deze niet opnieuw gekocht of gehuurd te worden. Ook kan de staat van de apparatuur bepaald worden tijdens tagging en registatie, zodat onderhoud op tijd kan worden uitgevoerd en de apparatuur in gebruik kan blijven.

  • Zorg ervoor dat activa en specifieke categoriën van ziekenhuis uitrusting duidelijk gemarkeerd zijn, met duidelijke locaties (zaal/OK/voorraad)
  • Zorg ervoor dat verpleegkundigen minder tijd kwijt zijn met zoeken naar uitrusting
  • Zorg ervoor dat uitrusting volledig benut wordt en voorkom onnodige kosten voor de huur van uitrusting
  • Waarschuw en registreer als hulpmiddelen het ziekenhuis verlaat en voorkom dat de hulpmiddelen op andere locaties achterblijft
  • Verzend na een bepaalde tijd automatisch waarschuwingen voor onderhoud en ontbrekende apparatuur om zo de beschikbaarheid te verbeteren
  • Volg de bewegingen van uw goederen om processen te verbeteren en de behoeftes van specifieke afdelingen vast te stellen